Tôi có phải mua bảo hiểm 2 chiều hay bảo hiểm vật chất thân xe loại kinh doanh khi đăng ký GrabCar không?

GrabCar không yêu cầu quý đối tác phải có bảo hiểm hay bảo hiểm vật chất thân xe loại kinh doanh khi đăng ký GrabCar.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mục đích sử dụng kinh doanh như thế nào là hợp lệ?

Nếu quý đối tác đã có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự mục đích sử dụng kinh doanh thì cần đảm bảo những yếu tố sau:

• Mục đích sử dụng:

- Đánh dấu X vào ô KINH DOANH.

- Thông tin Bảo Hiểmkhung, Số máy và Biển số xe trên bảo hiểm phải trùng khớp thông tin trên CAVET (Hoặc ít nhất trùng khớp 6 số cuối).

• Phí bảo hiểm phải nộp:

- 831.600 VND (4 chỗ).

- Lớn hơn 1.000.000 VND (7 chỗ).

Hình ảnh giấy tờ mẫu?
ĐĂNG KÝ
Ngay bây giờ

THAM GIA ĐĂNG KÝ GRABCAR